பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

அச்சு பாதுகாப்பு

SLIIT – Sunday Morning : SLIIT’s 30th Annual Convocation Shaping leaders, forging success

SLIIT – Daily News : SLIIT launches innovative Master’s and Post Graduate Diploma

SLIIT – Sunday Morning : SLIIT launches novel degree programmes

SLIIT – The Sunday Morning : MathFest for GCE A/Level students

SLIIT – The Sunday Morning : SLIIT admissions now open

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo