பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan
  • Brain Busters
  • Brain Busters
  • Brain Busters
012

Brain Busters

SLIIT Brain Busters is a quiz competition organized by SLIIT. The competition is open to students of National, Private and International Schools Island wide. The programme is broadcast on TV1 television as a series.

Entry Criteria

Eligibility

The competition is open to all school children from National, Private and International schools. Each school can nominate ten students.

Age categories

Selection School children between the ages of 16-20 years old (both inclusive).

Selection

Will be based on the Preliminary Test which will be held in 9 provinces in a selected school.Highest scoring 27 schools will be selected for the TV rounds.

Previous Memories

Some memories of previous events

Questions & Feedback

If you have any questions regarding the competition please contact :

Ms. Asangi Jayasinghe
Coordinator – Brain Busters
Senior Manager Business Development
SLIIT Metropolitan Campus,
BOC Merchant Tower,
No #28,
St Michael’s Road,
Colombo 03.

Tele: 0117544801 Ext: 3142
Hot line: 0777 507 146 | 0777 406 740
Email : brainbusters@sliit.lk

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo