பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

From 2021, you can enrol in a full Curtin University undergraduate degree program through the renowned Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT).

Your degree will carry Australian accreditation – recognised in Sri Lanka and many other countries – so you can enjoy global career opportunities.

You will also be supported by Curtin’s global learning network.

Why Curtin?

Curtin is a future-focused university that celebrates enthusiasm, endeavour and achievement. When you study a Curtin degree, you will join a community of more than 240,000 alumni around the globe.

We cannot wait to help begin your learning journey.

TOP 1%

Top one per cent of universities in the world (Academic Ranking of World Universities 2020)

TOP 100

Top 100 in civil and construction engineering (QS World University Rankings by Subject 2020)

A GLOBAL UNIVERSITY

Opportunity to transfer to Curtin campuses in Australia, Dubai, Malaysia or Mauritius, when international travel resumes

Campus Experience
& Facilities

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo