பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

நிர்வாக பணியாளர்கள்

Name Position மின்னஞ்சல் Telephone
Dr. Athula Pitigala-Arachchi Deputy Vice Chancellor - International athula.p@sliit.lk 011 754 4202
Mr. Yashas Mallawarachchi Chief Academic Affairs Officer yashas.m@sliit.lk 011 754 3160
Mr. Uditha Gamage Chief Student Services and Outreach Officer uditha.g@sliit.lk 011 754 3170
Mr. Niraj Muthukuda Chief Financial Officer niraj.m@sliit.lk 011 754 3104
Mr. Chaminda Lewke Bandara Chief Technology Officer chaminda.b@sliit.lk 011 754 3384
Mr. Chanaka Kalansuriya Senior Director/ Administration chanaka.k@sliit.lk 011 754 3101
Ms. Chathuskka Liyanapatabandi Director/Human Capital Management chathuskka.l@sliit.lk 011 754 3300
Major Gen. (Retd.) Priyantha Senaratne Director/Safety & Security and Major Projects priyantha.k@sliit.lk 011 754 2212
Mr. Suran Fernando Director/Facilities Management suran.f@sliit.lk 011 754 3306
Ms. Roshani Madarasinghe Director/Marketing roshani.m@sliit.lk 011 754 3133
Ms. Asangi Jayasinghe Director/Research Enterprise & International Relations asangi.j@sliit.lk 011 754 3142
Mr. Hemantha Muthukumarana Director/Administration (Faculty of Computing) hemantha.m@sliit.lk 011 754 3940
Ms. Rashmi Edussuriya Director/Student Recruitment & Enrollment rashmi.e@sliit.lk 011 754 4726
Ms.Ranmini Unantenne Director/Student Services & Experience ranmini.u@sliit.lk 011 754 3113
Mr. Kenneth Fleming Director/ Global Education kenneth.f@sliit.lk 011 754 3121
Ms. Pushpamala Perera Senior Librarian pushpamala@sliit.lk 011 754 3180
Mr. Pubudu Kaluarachchi Senior Manager/Procurement & Supplies pubudu.k@sliit.lk 011 754 3116
Ms.Buddini Perera Senior Manager Banking & Finance buddini.c@sliit.lk 011 754 3311
Mr. Chandimal Arachchilage Senior Manager/Finance chandimal.a@sliit.lk 011 754 3381
Mr. Kumudu Sanjeewa Senior Manager ITSD kumudu.s@sliit.lk 011 754 3178
Mr.Roshan Vishwajith Senior Manager / IT Business Application Support roshan.v@sliit.lk 011 754 3350
Ms. Dineshika Silva Senior Manager Risk Management dineshika.s@sliit.lk 011 754 3380
Mr. Saman Gunawardena Senior Manager/ Industrial Liaison and Placement saman.g@sliit.lk 011 754 4121
Mr. Lakmal Gamage Manager Administration Matara Centre lakmal.v@sliit.lk 041 754 4502
Ms. Chamini Weerakkody Manager/Professional Development Programmes chamini.w@sliit.lk 011 754 3153
Ms. Harshani Champika Manager/Facility Management harshani.c@sliit.lk 011 754 3139
Ms. Uthpala Ranasinghe Manager/Faculty of Humanities & Sciences uthpala.r@sliit.lk 011 754 3934
Ms. Mayanthi Sandanayake Manager/Faculty of Engineering mayanthi.s@sliit.lk 011 754 4330
Mr. Samith Wickramasinghe Manager / Taxation, Projects and Subsidiaries samith.k@sliit.lk 041 754 3313
Ms. Mihiri Hapuarachchi Head/Administration (International Programmes) mihiri.h@sliit.lk 011 754 3917
Mr. Amila Sandaruwan Maintenance Manager amila.s@sliit.lk 011 754 3199
Mr. Miyuru Nallaperuma Manager/ Student Enrollment miyuru.n@sliit.lk 011 754 3136
Ms. Charithri Wijenayake Manager - IPU charthri.w@sliit.lk 011 754 3917
Mr. Ashoka Thilakarathne Works Engineer ashoka.t@sliit.lk 011 754 3211
Student Services Support Desk - support.sliit.lk 011 754 4910
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo