பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

#sliit     #iamsliit

Student Accommodation

SLIIT offers limited on campus residential facilities to female students; this includes five apartments with excellent facilities. Each apartment can accommodate five students; an apartment comprises with two twin bedrooms and one single room, two toilets, a living room and a kitchen. Basic amenities (Water and electricity) will be free of charge and apartment will be equipped with basic furniture, a refrigerator and a gas cooker.

As the demand for on-campus accommodation is high, it is important to apply for accommodation as early as possible. Female students may apply to the Director of Administration once they receive the SLIIT letter of acceptance, in mid November. Living on campus gives you convenience, economy and security, and a built-in social and support network. Many students develop lifelong friendships and networks while they’re living on campus. We also provide information and advice to help students find off-campus accommodation.

Private housing facilities are available to both male and female students within easy reach of SLIIT Malabe Campus. These include places either for board and lodging or for lodging only.

012
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo