பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

#sliit     #iamsliit

Student Accommodation

Student are requested to check the accommodation notices published on notice boards at Academic Affairs Division or to visit Student Services Reception at level 1 of the main building of SLIIT Malabe Campus.

012
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo