பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan
BBA (Hons) Specializing in Information Technology

Knowledge of Accounting & Finance is essential for the management of a business. A sound grasp of fundamentals is required to keep pace with the rapid changes and increasing complexity of modern business; especially true for the Accounting & Finance disciplines. Building on the strong foundation laid in the first three years of study, the special degree peogramme allows the students to acquire an in depth knowledge required by an expert in Accounting & Finance. Moreover , electives that are available in the final year. allow a student an avenue for further specialization in a selected field.

BBA (Hons) Specializing in Business Analytics

This is the discipline of applying quantitative analytical models to analyse data, particularly found in large volumes to help make better business decisions. Successful business analytics depend on quality data, skilled analysts who have a thorough understanding of technologies, and the organisation’s commitment to data-driven decision making. Career opportunities for business analytics graduates are thriving, as major organisations have adopted data-driven and technology-focused approaches.

BBA (Hons) Specializing in Human Capital Management

Covers the theoretical foundation of HCM, with a sound appreciation of other related business disciplines. Provides students with the knowledge, skills and social awareness necessary to manage people both nationally and internationally. Growing awareness of the importance of HCM has led to increasingly competitive levels of pay, and graduates can therefore look forward to excellent career prospects.

BBA (Hons) Specializing in Marketing Management

Marketing management emphasizes on the importance of converting an organization’s entire system into a customer focused entity. Students are able to gain an entirely new perspective of both the organization and the customer. Complete with universally applicable fundamentals, the course will provide students an in-depth knowledge of marketing, as practices in today’s competitive business environment.

BBA (Hons) Specialising in Quality Management

Quality Management plays a crucial role in any company's growth and performance. It is also an essential resource in the competition for customer relationships, striving to deliver a superior experience. The extensive knowledge provided by the quality management specialization provides students with a deeper understanding of four primary areas.

BBA (Hons) Specializing in Logistics & Supply Chain Management

Provides students with the core knowledge necessary for a wide range of logistics and supply chain activities such as: demand planning, purchasing, inventory control, material handling, product and service support, IT, transportation, distribution, warehousing and strategic supply chain management. Focuses on the analysis, design, implementation, planning, control and improvement of manufacturing and service processes. Prepares students for professional careers with manufacturers, distributors, transportation carriers, logistics service providers and theoretical/ conceptual base and analytical methods for making sound operational and strategic business decisions.

BBA (Hons) Specializing in Business Management

The dynamic business environment demands multiple skills and abilities from the management graduates. Rather than being specialized in a single area of knowledge the graduates entering the business community would benefit by being equipped with knowledge in multiple areas important to a business.

BBA (Hons) Specializing in Business Management

SLIIT பிசினஸ் ஸ்கூலுக்கு வரவேற்கிறோம்

நடப்பு வணிகங்களின் ஆற்றல்மிக்க தன்மை தொலைநோக்குத் தலைவர்கள், மூலோபாய மேலாளர்கள், புதுமையான தொழில் முனைவோர் மற்றும் வெற்றிகரமாக செய்ய ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்பங்களின் சக்தி ஆகியவற்றை ஆணையிடுகிறது. ஆகையால், மேலாண்மை மற்றும் தகவல் அமைப்புகள் துறைகளில் நவீன தொழில்நுட்பங்கள், நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த திறமைகள், சந்தைப்படுத்துதல் திறன்கள் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான கருத்துக்கள் தொழில்துறையின் வர்த்தக நடவடிக்கைகளை திறம்பட செயல்படுத்தும்.

ஆசிரியரின் செய்திகள்

நிகழ்வுகள் அட்டவணை

சேர்க்கை மற்றும் உட்கொள்ளல்

இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள்

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo