பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SBS Administrative Staff

Name Position மின்னஞ்சல் Telephone
Mr. Chamila Jayasinghe Assistant Manager Grade I chamila.j@sliit.lk 011 754 4636
Ms. Dilini Mamuhewa Personal Assistant - Grade I dilini.m@sliit.lk 011 754 4626
Ms. Wasanthi Bambaranda Executive Grade II wasanthi.b@sliit.lk 011 754 4635
Ms. Hiruni Illeperuma Management Associate hiruni.i@sliit.lk 011 754 4610
Mr. Sisira Liyanage Executive Grade II sisira.l@sliit.lk 011 754 4611
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo