பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

குருநாகல் நிலையம

இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவகத்தின் குருநாகல் நிலையமானது பட்டப்படிப்பு முதலாம் ஆண்டுக்காக 100 மாணவர்களுடன் நுறளை ஊயசநநச வூசயiniபெ (Pஎவ) டுவன உடன் இணைந்து 2013 இல் தாபிக்கப்பட்டது.

நிலையமானது மிஹிந்து மாவத்தைஇ குருநாகல் எனும் முகவரியில் அமைந்துள்ளது. இந்த நிலையமானது குருநாகலினைச் சூழவூள்ள மாணவர்களின் சௌகரியம் கருதி 2013 ஆம் ஆண்டில் குருநாகலில் ஆரமப்பிக்கப்பட்டது. தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் உயர்கல்வியினை அளிக்கும் நோக்குடன் நாட்டின் பிரதான நகரங்களில் ஒன்றான குருநாகலில் தாபிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையமானது முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து வசதிகளினையூம் அதாவது ஏனைய வளாகங்களிலுள்ள ஆய்வூகூடங்கள்இ நுhலகமும் வாசிப்பு அறைகளும் போன்ற அனைத்து வசதிகளினையூம் கொண்டுள்ளது. மாணவர்கள் குருநாகல் நிலையத்தில் இலங்கை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவகத்தின் தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு அல்லது வியாபர முகாமைத்துவத்திற்கு இணையான டிப்ளோமா மற்றும் டிப்ளோமா நிகழ்ச்சித்திட்டங்களினையூம் பெற்றுக் கொள்ளலாம். அத்தகைய கற்கைகளை நிறைவூ செய்வதற்காகஇ மாணவர்கள் கொழும்பு நகர வளாகத்திற்கும் அல்லது மாலபே வளாகத்திற்கும் தமது விஞ்ஞான இளமாணி பட்டம் மற்றும் விஞ்ஞான இளமாணி விசேட சிறப்பு பட்டம் என்பவற்றினைப் பெறுவதற்காக தங்களின் உயர்கல்வியினைத் தொடருவதற்காக இடம் மாறிக் கொள்ளலாம். இலங்

Contact Information

+94(0) 770 204 204

+94(0) 377 204 204

info@sliit.lk

SLIIT Kurunagala Center, No.46/1, 1st Floor Mihindu Mawatha, Kurunegala

கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் தொழில்நுட்பம்
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் முறைமை பொறியியல
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - சைபர் பாதுகாப்பு
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - ஊடாடு ஊடகத்துறை
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தரவு அறிவியல்
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் தொழில்நுட்பம் (கர்டின் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா)
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - கணனி முறைமையூம் வலையமைப்பும் (கர்டின் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா)
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - மென்பொருள் பொறியியல் (கர்டின் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியா)

வியாபார பீடம்

 • வியாபார இளமானி (சிறப்பு) பட்டம் - கணக்கீடும் நிதியூம
 • வியாபார இளமானி (சிறப்பு) பட்டம் - வணிக அனலிட்டிக்ஸ்
 • வியாபார இளமானி (சிறப்பு) பட்டம் - - மனித மூலதன முகாமைத்துவம்
 • வியாபார இளமானி (சிறப்பு) பட்டம் - சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவம்
 • வியாபார இளமானி (சிறப்பு) பட்டம் - லாஜிஸ்டிக்ஸ் & சப்ளை சங்கிலி மேலாண்மை
 • வியாபார இளமானி (சிறப்பு) பட்டம் - வணிக மேலாண்மை
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo