பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

மாத்தறை நிலையம

SLIIT Matara Center was established in 2001 and is situated in the heart of the Matara Town by the Broadway. The center accommodates more than 150 students and, it offers the first two years of Computing degrees and the first year of Business degrees. This was established for the convenience of students in and around Matara. This campus comprises with all facilities for the first year and second year students to follow the identical programmes as other SLIIT campuses around the country. On completion of above-mentioned academic years, students can transfer to Malabe Campus to continue their studies towards the BSc Honours degrees or BBA Honours degrees.

Contact Information

+94(0)77 741 4647

+94(0)41 754 4501

+94(0)41 222 1048

infomatara@sliit.lk

SLIIT மாத்தறை நிலையம், இல. 24, 5 வது மாடி, ஈ.கே.கூரே பில்டிங், அனகிரக தர்மபால மாவத்தை, மாத்தறை.

கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் தொழில்நுட்பம்
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தகவல் முறைமை பொறியியல
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - சைபர் பாதுகாப்பு
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - ஊடாடு ஊடகத்துறை
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - தரவு அறிவியல்
 • இளமானி (சிறப்பு) பட்டம். - மென்பொருள் பொறியியல்

வியாபார பீடம்

 • BBA (Hons) Specializing in Accounting & Finance
 • BBA (Hons) Specializing in Business Analytics
 • BBA (Hons) Specializing in Human Capital Management
 • BBA (Hons) Specializing in Marketing Management
 • BBA (Hons) Specializing in Logistics & Supply Chain Management
 • BBA (Hons) Specializing in Business Management
 • BBA (Hons) Specializing in Management Information Systems
 • BBA (Hons) Specialising in Quality Management
 • Bachelor of Business Administration (Hons) – Liverpool John Moores University
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo