பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

The International Programmes Unit at SLIIT is organizing a Webinar session on all UK Degree Programmes

Date: 09.07.2020

Time: 10.00 am - 11.30 pm

Register: Click Here

IoT: Security & Privacy, conducted by Curtin University Australia

Date: 18.06.2020

Time: 5.00 pm - 6.00 pm

Register: Click Here

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo