பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

BBA (Hons)

Specialising in Quality Management

Quality Management plays a crucial role in any company's growth and performance. It is also an essential resource in the competition for customer relationships, striving to deliver a superior experience. The extensive knowledge provided by the quality management specialization provides students with a deeper understanding of four primary areas.

First, it deepens the knowledge of quality concepts (Lean Six Sigma, Toyota Production System, Lean Management, etc.). Second, it focuses on a wide range of problem-solving techniques such as Kaizen, QC Circle, DMAIC, Focused Brainstorming, Process Mapping, SIPOC Diagram, Force-Field Analysis, Matrix Analysis, C&E Analysis, Failure Mode Analysis, Performance Sampling, Check Sheets, Analytical Charts, Pareto Charts, Run Charts, Multi-Vari Charts, Correlation Charts, etc. Third, concentrates on Quantitative and Qualitative Forecasting techniques. Finally, it enlightens the ISO Standards that are mandatory in carrying out professional careers in ensuring quality in all business processes. As a result, students will be equipped with artificial intelligence and analytical tools for making sound operational and strategic business decisions in Quality Management.

பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அங்கீகரித்துள்ளன

காமன்வெல்த் பல்கலைக்கழக சங்கத்தின் உறுப்பினர்

பல்கலைக்கழகங்களின் சர்வதேச சங்கம் (IAU)

Member of Association of Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

வேலை வாய்ப்புகள்

 • Quality Management Consultant
 • Quality Management Specialist
 • Corporate Quality Director
 • Quality Manager
 • Quality Assurance Audit Manager
 • Quality Assurance Analyst
 • Quality Management Executives
 • Quality Control Officers – testers/inspectors
 • காலம்: 4 ஆண்டுகள்
 • நுழைவு: பிப்ரவரி / ஜூன் / செப்டம்பர்
 • இடம்: மாலபே / கொழும்பு / மாத்தறை / கண்டி / குருநாகல்
 • கடல்: வாரநாட்கள் / வார இறுதி
 • தேர்வுகள்: வாரநாட்கள் / வார இறுதி

நுழைவு தேவைகள்

Passes in three subjects (in any subject stream) at the G.C.E. (Advanced Level) Examination (Sri Lanka / London) in one and the same sitting and a pass at the Aptitude test conducted by SLIIT

குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
BM0010 Accounting (Compulsory for Non-accounting background)
BM1010 Learning and Study Skills 01
BM1020 Principles of Management 03
BM1030 Microeconomics 03
BM1040 Business Mathematics 03
BM1050 Information Technology for Business 03
BM1060 English Language Skills I 03
செமஸ்டர் 2
BM1070 Self Management 01
BM1080 Principles of Marketing 03
BM1090 Financial Accounting 03
BM1100 Legal & Political Environment in Business 03
BM1110 Human Resources Management 03
BM1120 English Language Skills II 03
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
BM2010 Personal Development Planning 01
BM2020 Organizational Behavior 03
BM2030 Management Accounting 03
BM2040 Macroeconomics 03
BM2050 Business Statistics 03
BM2060 Business Communication 03
செமஸ்டர் 2
BM2070 Leadership and Teamwork 01
BM2080 Operations and Supply Chain Management 03
BM2090 Business Information Systems 03
BM2100 Financial Management 03
BM2110 Operations Research 03
BM2120 Entrepreneurship Essentials 03
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IM3810 Quality Leadership 03
IM3820 Customer Experience Management 03
IM3830 Management System Auditing 03
IM3840 Quality Tools and Problem-Solving Models 03
BM3050 Project Management 03
BM3010 Career Readiness and Business Etiquettes 01
செமஸ்டர் 2
IM3850 Toyota Production System and Lean Management 03
IM3870 Total Productive Maintenance 03
BM3060 Research Methodology 03
BM3020 Professional Relationships and Networking 01
1 Elective:
IM3450 Inventory and Warehouse Management 03
IM3860 Quantitative and Qualitative Forecasting 03
Internship or Two Electives:
BM3030 Business Internship 06
IM3880 Quality Management Systems 03
IM3890 Business Excellence Models & Awards 03
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
BM4010 Comprehensive Research Project (continued to 2nd semester) 09
IM4810 Six Sigma and Lean Six Sigma 03
1 Elective:
IM4820 Business Analytics & Simulation 03
IM4830 Process Automation and Artificial Intelligence (AI) 03
செமஸ்டர் 2
IM4840 Reliability Management 03
IM4850 Data Science and Industry 4.0 03

* Electives to be chosen with the prior approval of the Academic Department

பாடநெறி கட்டணம்

A semester fee of Rs.215,000 will have to be paid to the SLIIT for each semester for the period of four years, to complete the degree in Sri Lanka. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 100380005000

of the Nation Trust Bank

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo