ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan
BBA (Hons) Specializing in Information Technology

Knowledge of Accounting & Finance is essential for the management of a business. A sound grasp of fundamentals is required to keep pace with the rapid changes and increasing complexity of modern business; especially true for the Accounting & Finance disciplines. Building on the strong foundation laid in the first three years of study, the special degree peogramme allows the students to acquire an in depth knowledge required by an expert in Accounting & Finance. Moreover , electives that are available in the final year. allow a student an avenue for further specialization in a selected field.

BBA (Hons) Specializing in Business Analytics

This is the discipline of applying quantitative analytical models to analyse data, particularly found in large volumes to help make better business decisions. Successful business analytics depend on quality data, skilled analysts who have a thorough understanding of technologies, and the organisation’s commitment to data-driven decision making. Career opportunities for business analytics graduates are thriving, as major organisations have adopted data-driven and technology-focused approaches.

BBA (Hons) Specializing in Human Capital Management

අනෙකුත් ව්‍යාපාරික විෂයයන් පිළිබඳ අවංක ඇගයීමක් මානව ප්‍රග්ධන කළමනාකරණය පිළිබඳ න්යායික අත්තිවාරම මගින් ආවරණය කරයි. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ජනතාව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, නිපුණතා සහ සමාජ අවබෝධය සිසුන්ට ලබා දීම මෙමගින් සිදු වේ . මානව ප්‍රග්ධන කළමනාකරණයෙහි ඇති වැදගත්කම වැඩි වැඩියෙන් තරගකාරී මට්ටමේ වැටුප් වැඩි කිරීමට හේතු වී ඇති අතර, උපාධිධාරීන්ට හොඳ වෘත්තීය අනාගත අපේක්ෂාවන් මී තුළින් අපේක්ෂා කළ හැකිය

BBA (Hons) Specializing in Marketing Management

අලෙවිකරණ කළමනාකරණය මගින් ආයතනයක සමස්ත පද්ධතියම පාරිභෝගිකයින් ඉලක්ක කරගත් ආයතනයකට පරිවර්තනය කිරීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි. ආයතනය සහ පාරිභෝගිකයා යන දෙදෙනාම සම්පූර්ණයෙන්ම නව ඉදිරිදර්ශනයක් ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබේ. විශ්වයේම අදාළ සුදුසු මූලධර්ම සමඟින්, අලෙවිකරණ පාඨමාලාව වර්තමාන තරඟකාරී ව්‍යාපාරික පරිසරයේ පැවැත්ම උදෙසා ආයතනයකට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම සිදු කරයි.

BBA (Hons) Specializing in Logistics & Supply Chain Management

ඉල්ලුම සැළසුම්, මිලදී ගැනීම්, තොග පාලනය, තොග කළමනාකරණය, නිෂ්පාදන සහ සේවා සහාය, තොරතුරු තාක්ෂණ, ප්‍රවාහනය, බෙදාහැරීම, ගබඩා කිරීම සහ මූලෝපායික සැපයුම් දාම කළමනාකරණය වැනි පුළුල් පරාසයක සැපයුම් හා සැපයුම් දාම ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සිසුන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දීම මෙම පාඨමාලාවේ ප්‍රධාන අරමුණයි. නිෂ්පාදන සහ සේවා ක්‍රියාවලීන් විශ්ලේෂණය, සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම, සැලසුම් කිරීම, පාලනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම කෙරෙහි අවධානය මෙමගින් යොමු කෙරේ. සැපයුම්කරුවන්, බෙදාහරින්නන්, ප්‍රවාහන ප්‍රවාහකයන් , සැපයුම් සේවා සපයන්නන් පිළිබද සහ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග සහ උපාය මාර්ගික ව්‍යාපාරික තීරණ ගැනීම සඳහා ශිෂ්‍යන් සුදානම් කිරීම මෙම පාඨමාලාවේ ඇති තවත් සුවිශේශිත්වයකි

BBA (Hons) Specializing in Business Administration

Undertaking a BBA will give you a thorough preparation for business life. The aim is competence in the management of money, people, products and markets. We start with a broad coverage of the academic disciplines that underpin business.

BBA (Hons) Specializing in Business Management

The dynamic business environment demands multiple skills and abilities from the management graduates. Rather than being specialized in a single area of knowledge the graduates entering the business community would benefit by being equipped with knowledge in multiple areas important to a business.

SLIIT ව්‍යාපාර පීඨයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු

වත්මන් ව්‍යාපාර වල ගතික ස්වභාවය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දූරදර්ශී නායකයන්, උපායමාර්ගික කළමනාකරුවන්, නවෝත්පාදක ව්‍යවසායකයන් සහ ඒකාබද්ධිත තාක්ෂණයන් බලවත්වේ. එබැවින් කළමනාකරණය සහ තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ ශිල්පයන් තුළ නවීන දැනුම, විශ්වාසදායක හැකියාවන්, අලෙවිකරණ කුසලතා සහ නිර්මාණාත්මක අදහස් යන ක්ෂේත්‍රයන් කර්මාන්ත අතර ඵලදායී ක්‍රියාකාරිත්වයන් බවට පත් කර තිබේ.

පීඨයේ පුවත්

සිදුවීම් දින දර්ශනය

ප්‍රවේශය සහ බඳවා ගැනීම

දැන්ම අයදුම් කරන්න

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo