ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පරිගණකකරණය

වේගයෙන් වෙනස්වන ලෝකයේ වේගවත් අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම සඳහා ඉහළ තාක්ෂණයකින් පරිගණක තාක්ෂණය හා පරිගණක පුහුණු උපාධිධාරීන් බිහි කිරීම
වැඩිපුර විස්තර
පරිගණක පීඨය

තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්රයේ විවිධ අංශවල විශේෂිත පාඨමාලා රැසක් සහිතව SLIIT පරිගණක පීඨය සමන්විත වේ. සිසුන්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව වඩාත් ගැලපෙන මාර්ගයක් තෝරා ගැනීමට හැකි අතර ඔවුන්ගේ තෝරාගත් ක්ෂේත්රයේ සැලකිය යුතු වෘත්තීන් හි නිරත වීමට ඉඩ සලසයි.

ඉංජිනේරු විද්‍යා

තිරසාරත්වය සහ නවෝත්පාදනය සඳහා හෙට තාක්ෂණය යොදාගනිමින් ඉංජිනේරුවන් හා විද්යාඥයින්ගේ අධ්යාපනික මධ්‍යස්ථානය
වැඩිපුර විස්තර
ඉංජිනේරු පීඨය

ශ්‍රී ලංකාවේ තොරතුරු තාක්ෂණික ආයතනයේ තොරතුරු තාක්ෂණික ඉංජිනේරු පීඨය ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉංජිනේරු අධ්‍යයනය, පර්යේෂණ, දැනුම හා බෙදා හැරීමේ කේන්ද්රස්ථානයයි. ප්‍රමුඛ කථිකාචාර්යවරුන්, පර්යේෂකයන් සහ ප්රයෝජනවත් අධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සමන්විත වන අතර, සිසුන්ට ගුණාත්මක අධ්යාපනයක් හා දැනුමක් ලබා දෙනු ඇත.

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

අනාගත ව්‍යාපාරික නායකයින්, උපාය මාර්ගික කළමනාකරුවන්, නවෝත්පාදක ව්යවසායකයින්, නවීන දැනුම හා අන්තර්-විප්ලවාදී චින්තනයන් හරහා සිදු කරනු ලබන ස්ථානයයි.
වැඩිපුර විස්තර
SLIIT Business School

වත්මන් ව්‍යාපාර වල ගතික ස්වභාවය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දූරදර්ශී නායකයන්, උපායමාර්ගික කළමනාකරුවන්, නවෝත්පාදක ව්‍යවසායකයන් සහ ඒකාබද්ධිත තාක්ෂණයන් බලවත්වේ. එබැවින් කළමනාකරණය සහ තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ ශිල්පයන් තුළ නවීන දැනුම, විශ්වාසදායක හැකියාවන්, අලෙවිකරණ කුසලතා සහ නිර්මාණාත්මක අදහස් යන ක්ෂේත්‍රයන් කර්මාන්ත අතර ඵලදායී ක්‍රියාකාරිත්වයන් බවට පත් කර තිබේ.

මානව ශාස්ත‍්‍ර සහ විද්‍යා

අධ්‍යාපන, විද්‍යා, ගණිත හා හෙද ක්ෂේත්‍රයන්හි වෘත්තිකයන් සංවර්ධනය කිරීමට මානව ශාස්ත්‍ර හා විද්‍යා පීඨය උත්සහා දරයි.
වැඩිපුර විස්තර

පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ

උසස් අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා ශිෂ්‍යත්ව යන ක්ෂේත්‍රයන් තුළදී මෙන්ම ඉන් පිටතදී අධ්‍යයන වැඩසටහන් සැපයීම දිරිගැන්වීම
වැඩිපුර විස්තර

Architecture

This professional pathway is ideal for creative people with sensitivity, imagination and ability to appreciate the technical aspects of building Construction.
වැඩිපුර විස්තර
School of Architecture

The complete study of Architecture requires of 5 years of full-time Architectural Education. The SLIIT School of Architecture offers the complete pathway in two stages; the three-year full time Bachelor’s Degree in Architecture followed by a recommended placement year, leading on to the two-year Master’s degree in Architecture.

Hospitality & Culinary

The William Angliss Institute @ SLIIT, is a joint venture between William Angliss Institute, Melbourne and is based in the SLIIT campus, Malabe.
වැඩිපුර විස්තර
William Angliss @ SLIIT

The William Angliss Institute @ SLIIT, is a joint venture between William Angliss Institute, Melbourne and is based in the SLIIT campus, Malabe. We are a dedicated centre for Hospitality, Culinary Arts, Tourism Studies and Events. William Angliss has a proud history of over 75 years, and in our Melbourne campus we annually have over 22,000 local clients and students and 1,800 international students from over 60 countries with more than 100,000 graduates worldwide.

SLIIT වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ශී‍්‍ර ලංකා විශ්වවිද්‍යාල පනත යටතේ විශ්වවිද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව (UGC) සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය (MOHE) මගින් අනුමත කරනු ලැබූ SLIIT ආයතනය දිවයිනේ උපාධි පිරිනමනු ලබන ප‍්‍රමුඛ පෙළේ අධ්‍යාපන ආයතනයකි. මෙම උසස් අධ්‍යාපන ආයතනය පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේ (ACU) මෙන්ම ජාත්‍යන්තර විශ්වවිද්‍යාල සංගමයේද (IAU) සාමාජිකයෙකි. SLIIT ආයතනය පරිගණක (Computing), ව්‍යාපාර (Business), ඉංජිනේරු (Engineering) සහ මානව ශාස්ත‍්‍ර හා විද්‍යාවන් (Humanities & Sciences) යන ක්ෂේත‍්‍රයන් වෙනුවෙන් විද්‍යාවේදී හා විද්‍යාපති උපාධි පිරිනමනු ලබයි.

We are proud to be listed as a leading and formidable awarding institute authorised and approved by the University Grants Commission (UGC) under the Universities Act, and the International Association of Universities (IAU). Furthermore, not only we are the first Sri Lankan institute to be accredited by the Institute of Engineering & Technology(IET.), UK, our IT degrees are also in turn accredited by the Engineering Council, UK.

25+ Years

පැවැත්ම

400+

පීඨ සාමාජිකයන්

අවුරුදු 5000ක

සාමූහික අත්දැකීම්

Over 30000

සාර්ථක කතා පුවත්

පුවත් ගොනුව

SLIIT පර්යේෂණ

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම තෘතීක අධ්‍යාපන ආයතනයක් ලෙස SLIIT හි පර්යේෂණ කටයුතු සිදු කරයි. අපි පර්යේෂණාත්මක සංස්කෘතියක් සඳහා දැඩි උත්සාහයක් දරන අතර අධ්යයන හා ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවන් අතර වැඩසටහන් අධ්‍යානය කිරීම සඳහා විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

පර්යේෂණ හා පර්යේෂණ කටයුතු සඳහා පර්යේෂණ මධ්යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීම, පර්යේෂණ ක්‍රමවේද ඒකාබද්ධ කිරීම, SLIIT පර්යේෂණ ආධාර යෝජනා ක්‍රමය මගින් අරමුණු කර ඇත.

අලෙවිකරණය හා ආයතනික ඵලදායිතාව | තෘතියික අධ්‍යාපන භූ දර්ශනය | SME ක්ෂේත්රයෙහි ඵලදායිතාව | ව්‍යාපාර මූල්‍ය සහ IS අයදුම්පත්, ව්‍යාපාරික බුද්ධිය | පරිගණක භාෂා වාග් විද්යාව, විශාල දත්ත කළමනාකරණය | කෘතීම බුද්ධිය | Cloud පරිගණකකරණය | දත්ත සන්නිවේදනය | දත්ත විද්‍යාව | ඉ-සමාජය | සෞඛ්ය තොරතුරු තාක්ෂණ විද්‍යාව | ඉහළ කාර්යසාධන පරිගණනය | රූප සැකසුම් | තොරතුරු ආරක්ෂණය | රොබෝ විද්‍යාව සහ බුද්ධිමත් පද්ධති | මෘදුකාංග ඉංජිනේරු | පරිගණක දර්ශනය / කාර්මික ස්වයංකරණය | තිරසාර පරිසර ඉදිකිරිරීම | කාර්මික ඉංජිනේරු හා මෙහෙයුම් කළමනාකරණය

වීඩියෝ ගැලරිය

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo