ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පුවත්

Poson Celebrations at SLIIT

Poson Celebrations at SLIIT -Organized by SLIIT School of Architecture
Congratulations SLIIT Football Team for winning the SLIIT vs University of Colombo (UOC) Friendly Football encounter, which was held on the 11th of June 2022 at the University of Colombo Grounds. SLIIT – UOC : 3 – 0 Pasan 30’ | Asjad 70’ 80’

SLIIT 2022 Main Intake Virtual Inauguration

SLIIT 2022 Main Intake Virtual Inauguration Ceremony was successfully held on Monday 30th May 2022 via Zoom Platform. Opening the session, Professor Lalith Gamage, Vice-Chancellor/CEO of SLIIT gave a warm welcome to the newly enrolled students present. This was followed by speeches from the Deputy Vice Chancellors, Deans of the respective faculties and Director Academic
Join our 44th virtual guest lecture on Applying Business Analytics Tools for Organizations on 08th May 2022 from 03.00 P.M to 05.00 P.M. Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/95743154271?pwd=by84clNXajAzUHROOEorb1hiMkdkUT09 Meeting ID: 957 4315 4271 Passcode: 204407

18th session of the SBS Research Workshop Series

The 18th session of the research workshop series organized by the SLIIT Business school was held on the 5th of May 2022 focusing on “Introduction to Qualitative Research”. This session was conducted by Dr. Dinuka Wijetunga, Senior Lecturer, Department of Marketing, Faculty of Management & Finance, University of Colombo. The recording is available at: https://lecturecapture.sliit.lk/eplayer.php?id=RGQ5WVE5b0FyNV80NjgwMg==
බුද්ධාභිවන්දනා වාර්ෂික ධර්ම දේශනා SLIIT ව්‍යාපාර පීඨයේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව විසින් වාර්ෂිකව සිදුකරන ධර්ම දේශනාව ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2,563ක් වූ වෙසක් මස 04 වැනි බුධ දින SLIIT මාලඹේ විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පවත්වන ලදී. මෙවර ධර්ම දේශනාව සදහා සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ආචාර්ය පූජ්‍ය මිරිස්සේ ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැඩම කළසේක. උපාධි අපේක්ෂකයෙකුගේ ජීවිතයේ යහපැවැත්මේ වැදගත්කම පිළිබඳ අවබෝධයක්

SLIIT BUSINESS SCHOOL – GLOBAL FAIR 2022

The 17th session of the research workshop series organized by the SLIIT Business school was held on the 31st of March 2022 focusing on “Data Mining for Business Analytics: Concepts, Techniques, and Applications”. This session was conducted by Prof. R.M.K Tharanga Rathnayaka, Professor in statistics, Sabaragamuwa University of Sri Lanka. The recording is available at:
ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo