ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

පුවත්

ACCA Virtual FINHACK 2023

SLIIT Walk 2023

SLIIT is thrilled to have hosted the exhilarating SLIIT Walk 2023, organized by the Student Interactive Society, which took place on October 22nd. With a united stride towards a brighter tomorrow, the event aimed to make a positive impact and drive change in our community. Thank you to all the participants who contributed to making

SLIIT Inauguration 2023

SLIIT warmly welcomed the new batch of students with enthusiasm and pride. We trust and hope that as they embark on their new journey, they will shape their careers and personalities, enabling them to one day contribute to the world as well-rounded individuals, effectively propelling it forward and paving the way for a brighter future.

ඇසළ මස කඩල දන්සල 2023

SLIIT ව්‍යාපාර පිඨයේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව විසින් ඇසළ පොහොය නිමිති කරගෙන සංවිධානය කරන ලද කඩල දන්සල ඇසළ මස 03 වන දින සවස 4 සිට මාළඹේ විශ්වවිද්යාලය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විය.
බෝසතුන් තුසිත පුරෙන් බැස… රාජ මාළිඟා අතහැර… දම් දෙසු… උතුම් වූ ඇසල පුර පසලොස්වක පොහෝ දිනය නිමිත්තෙන්, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනයේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණ පීඨ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන කඩල දන්සල ජූලි 03 වන ඇසල පොහෝ දින… සවස 4 සිට… විශ්වවිද්‍යාල පරිශ්‍රය ඉදිරිපිටදී… මේ සදහා සහභාගී වන ලෙස ඔබ සැමට බැතිසිතින් ආරාධනා…!

SLIIT Business School Students’ Community 2023-2024

SLIIT Business School commenced a session for Fashion Business & Management Students on June 16, 2023. The students were educated about the program outline, benefits and potential exposure they will get by joining the BSc (Hons) Fashion Business & Management program offered by SBS, affiliated with Manchester Metropolitan University, UK.

Poson dansal at SLIIT

On the occasion of Poson Full Moon Poya Day, for the first time the Saruwa and Kimbula Bunis Dansal organized by Computer Students Association (FCSC) and SLIIT Computer Faculty staff successfully held today morning in front of SLIIT premises in Malabe. Also, the seventh time Successfully organized by the Computer Systems and Networking Engineering Students
On the occasion of Poson Full Moon Poya Day, the beautiful spinning lantern designed by Computer Systems Engineer (CSE) department staff, with the support of computer students, was displayed at SLIIT Malabe premises on 3rd June 2023.

ICSDB 2023 | Submit your papers!

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo