பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Campus experience

Studying a Curtin degree at SLIIT will be a seamless experience. The two institutions have enjoyed a strong partnership since 2002, meaning SLIIT faculty staff are well aware of Curtin curricula and course learning outcomes.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo