பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Law Degree Program

எல்.எல்.பி (ஹானர்ஸ்) சட்டம்

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo