பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

மாற்றம் விருப்பங்கள் பற்றி

SLIIT, Sri Lanka’s number one non-state degree awarding institute has been offering undergraduate and postgraduate courses for a period of 17 years in IT, Engineering, Business, Architecture, Quantity Surveying and Nursing. In addition to the programmes offered in Sri Lanka, SLIIT presents you an excellent opportunity to explore your potential and reach greater heights with the ability to transfer to a foreign university in one of the following countries.

ஆஸ்திரேலியா

கனடா

USA

UK

நியூசிலாந்து

Accordingly, you have the option to complete two years of studies at SLIIT and transfer the credits obtained to continue your studies for a further 2 years or 1 year as applicable at a foreign University. This would not only enable our students to experience quality education but it would assist them to gain more exposure, become more independent, build confidence and make vital decisions that would ultimately mold them to be global graduates.

Our Partner Universities

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo