பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Vacancies CW2020

2020_09_01 EBI Pvt Ltd IoT developer
2020_09_02 Metatechno Lanka Company (Pvt) Ltd. Associate Software Engineer
2020_09_03 Benji Limited System Administrator
CW 2020_09_04 IFSSoftware Engineer C#, .Net
CW 2020_09_05 Omobio (Pvt) Ltd Intern - Business Analyst
CW 2020_09_06 Omobio (Pvt) Ltd Intern - Full Stack Developer(s)
CW 2020_09_07 Omobio (Pvt) Ltd Intern - QA Engineer
CW 2020_09_08 Omobio (Pvt) Ltd Intern - Project Manager
CW 2020_09_09 Omobio (Pvt) Ltd Intern - Support & Implementation Engineer
CW 2020_09_10 WSO2 IT Positions
CW 2020_09_11 Rays International Shipping (Pvt) Ltd Trainee Import Documentation Executive
CW 2020_09_12 JRC Software (pvt) Ltd Intern - Software Engineer
CW 2020_09_13 JRC Software (pvt) Ltd Intern - Busines Analyst
CW 2020_09_13 Stretchline (Pvt) Ltd, Internship - IT
CW 2020_09_14 EBI Pvt Ltd Mobile developer
CW 2020_09_15 EBI Pvt Ltd Full Stack Developer
CW 2020_09_16 Scicom Lanka (Pvt) Ltd Senior Software Engineer
CW 2020_09_17 LIMRA Holdings Ltd Data Entry Operator
CW 2020_09_18 Daraz.lk Customer Service
CW 2020_09_19 HIPG Graduate Trainee / Internship - HR
CW 2020_09_20 Nippon Paint Lanka (Pvt) Ltd Full Stack Developer
CW 2020_09_21 Nippon Paint Lanka (Pvt) Ltd Mobile Developer
CW 2020_09_22 Sysco LABS (Pvt) Limited Internship - Cloud Services
CW 2020_09_23 Vibhawa Consultants Pvt Ltd Business Development and Coordinating Executive
CW 2020_09_24 PickMe Engineering மென்பொருள் பொறியாளர்
CW 2020_09_25 PickMe Engineering DeOps-Intern
CW 2020_09_26 PickMe Engineering Associate-Devops-Engineer
CW 2020_09_27 MAS Linea Aqua Internship - Research & Development ( Engineering )
CW 2020_09_28 Global Market Technologies (Pvt) Limited Application Support Engineer
CW 2020_09_29 MAS Linea Aqua Internship - Merchandising
CW 2020_09_30 Unilever Sri Lanka Limited Industrial Trainee Program - Mechanical and Electrical
CW 2020_09_31 Brandix Apparel Solutions Limited - essentials Staff Merchandising
CW 2020_09_32 Team-Up Software Solutions (Pvt) Ltd. Intern - Business Analysts
CW 2020_09_33 Team-Up Software Solutions (Pvt) Ltd. Intern - Quality Assurance
CW 2020_09_34 Team-Up Software Solutions (Pvt) Ltd. Intern - Front- End Developer
CW 2020_09_35 Team-Up Software Solutions (Pvt) Ltd. Intern - Front- Software Engineer
CW 2020_09_36 Team-Up Software Solutions (Pvt) Ltd. Intern -Graphic Desingner
CW 2020_09_37 FORTUDE Intern -QA ( Automation)
CW 2020_09_38 FORTUDE நெட்வொர்க் பொறியாளர்
CW 2020_09_39 OREL IT Machine Learning Engineer
CW 2020_09_40 OREL IT Internship- Software Engineer
CW 2020_09_41 OREL IT Internship- Embedded Engineer
CW 2020_09_42 Group m Internship- ( Digital)
CW 2020_09_43 Diesel & Motor Engineering PLC Intern -Learning and Development
CW 2020_09_44 Diesel & Motor Engineering PLC Intern -Finance & Accounts
CW 2020_09_45 Diesel & Motor Engineering PLC Intern -Business System Analyst
CW 2020_09_46 Diesel & Motor Engineering PLC Intern - Data Analysis
CW 2020_09_47 Diesel & Motor Engineering PLC Intern -Software Development
CW 2020_09_48 Diesel & Motor Engineering PLC நெட்வொர்க் பொறியாளர்
CW 2020_09_49 Diesel & Motor Engineering PLC Assistant Engineer
CW 2020_09_50 Diesel & Motor Engineering PLC Electrical Engineer - Testing & Commissioning
CW 2020_09_51 Diesel & Motor Engineering PLC Electrical Enginee
CW 2020_09_52 Diesel & Motor Engineering PLC Intern - Engineering
CW 2020_09_53 Coca-Cola Beverages Sri Lanka Limited, Internships -Mechanical/Electrical /Mechatronics or Automation.
CW 2020_09_54 Brandix Apparel Solution Limited - Essentials Ratmalana Intern - Operations
CW 2020_09_55 North Manufacturing (Pvt) Ltd, Internship- IT
CW 2020_09_56 Daraz .lk Custemer Service
CW 2020_09_57 Omobio HR Assistant
CW 2020_09_58 Omobio Sales Executive
CW 2020_09_59 inexis Consulting Internship-Cloud Engineer
CW 2020_09_60 People’s Merchant Finance PLC Internship - Business Management
CW 2020_09_61 Coca-Cola Beverages Sri Lanka Ltd Sales Force Automation Executive
CW 2020_09_62 zMessenger (Pvt) Ltd IT Vecancies
CW 2020_09_63 zMessenger (Pvt) Ltd Associate Operations Engineer
CW 2020_09_64 Pearson Lanka (Private) Limited Internship- IT- Business Management
CW 2020_09_65 Pristine Solutions (Pvt) Ltd App Web Engineering
CW 2020_10_01 Live Room Marketing Executive
CW 2020_10_02 Live Room Intern - Business Analyst
CW 2020_10_03 Live Room Multimedia Content Creator
CW 2020_10_04 Live Room Quality Assurance Engineer
CW 2020_10_05 Sysco Labs மென்பொருள் பொறியாளர்
CW 2020_10_06 AIA Wealth Planner
CW 2020_10_07 hSenid Business Solutions Intern-Technical Writer
CW 2020_10_08 hSenid Business Solutions Pre-Sales Executive
CW 2020_10_09 Synopsys Product Validation Engineer
CW 2020_10_10 Synopsys மென்பொருள் பொறியாளர்
CW 2020_10_11 MAS Holdings (Pvt) Ltd Internship - IT / Business
CW 2020_10_12 Dialog Axiata Engineer - BSS/OSS Operations
CW 2020_10_13 Dialog Axiata Senior Executive - CRM and Billing Systems Operation
CW 2020_10_14 Dialog Axiata Senior Executive - Mediation and Operation
CW 2020_10_15 CodeGen International (Pvt) Ltd UX-Engineer
CW 2020_10_16 CodeGen International (Pvt) Ltd Game-Developer
CW 2020_10_17 CodeGen International (Pvt) Ltd Software-Engineer
CW 2020_10_18 CodeGen International (Pvt) Ltd Project-Coordinator
CW 2020_10_19 CodeGen International (Pvt) Ltd QA-Engineer
CW 2020_10_20 CodeGen International (Pvt) Ltd Intern - QA-Engineer
CW 2020_10_21 CodeGen International (Pvt) Ltd Intern - Project Coordinator
CW 2020_10_22 CodeGen International (Pvt) Ltd Intern - Software-Engineer
CW 2020_10_23 Zone24x7 Trainee associate - DevOps Engineer
CW 2020_10_24 Euro Cosmetics (Pvt) Ltd HR Assistant/HR Assistant(Trainee)
CW 2020_10_25 Emjay International (Pvt) Ltd & Penguin Sportswear (Pvt) Ltd rainee Software Developer / Software Developer
CW 2020_10_26 MAS - Linea Aqua (Pvt) Ltd Intern - Research & Development
CW 2020_10_27 MAS - Linea Aqua (Pvt) Ltd Executive - Industrial Systems Engineering ( Work-study)
CW 2020_10_28 Creative Solutions Internship - Quality Assurance
CW 2020_10_29 Aeturnum Lanka Private Limited Associate Software Engineer
CW 2020_10_30 PACE Institute Internship - Marketing
CW 2020_10_31 PACE Institute Internships
CW 2020_10_32 MG Consultant ( Pvt) Ltd Intern - Quality Assurance
CW 2020_10_33 Hirdaramani - H ONE (Pvt) Ltd Management Trainee – Implementation & Support
CW 2020_10_34 Hemas Manufacturing (Pvt) Ltd Intern Marketing
CW 2020_10_35 Smart Cloud Limited Full Stack Developer
CW 2020_10_36 Smart Cloud Limited மென்பொருள் பொறியாளர்
CW 2020_10_37 Smart Cloud Limited QT Developer
CW 2020_10_38 Smart Cloud Limited Net Developer
CW 2020_10_39 Smart Cloud Limited Front end Developer_ Angular
CW 2020_10_40 CodeGen International (Pvt) Ltd Internship - Sales & Marketing
CW 2020_10_41 Calcey Technologies (Pvt) Ltd Senior Fullstack Developers
CW 2020_10_42 Calcey Technologies (Pvt) Ltd BioTech Content Coordinators
CW 2020_10_43 Calcey Technologies (Pvt) Ltd Senior Digital Marketing Specialist
CW 2020_10_44 Calcey Technologies (Pvt) Ltd UX Designers
CW 2020_10_45 Sysco LABS Intern - Process
CW 2020_10_46 Sysco LABS Graduate Trainee
CW 2020_10_47 eMarketingEye (Pvt) Ltd Assistant Manager Social media
CW 2020_10_48 eMarketingEye (Pvt) Ltd Senior Digital Marketing Analyst
CW 2020_10_49 eMarketingEye (Pvt) Ltd Web Project Coordinator / Senior Web Project Coordinator
CW 2020_10_50 eMarketingEye (Pvt) Ltd Digital Marketing Specialist
CW 2020_10_51 eMarketingEye (Pvt) Ltd Social Media Specialist
CW 2020_10_52 AIA Intern - Data Analytics & Digitization
CW 2020_10_53 IFS Project Coordinator
CW 2020_10_54 Unilever Sri Lanka Graduate Trainee - Customer Development
CW 2020_10_55 iTelasoft (Pvt) Ltd Interns - Software Engineering (Mobile)
CW 2020_10_56 iTelasoft (Pvt) Ltd Interns - IOT
CW 2020_10_57 iTelasoft (Pvt) Ltd Interns - Quality Assurance
CW 2020_10_58 N* able Communications Manager
CW 2020_10_59 Global Market Technologies (Pvt) Limited Technical Writer
CW 2020_10_60 N-able (Pvt) Limited Management Accountant Trainee
CW 2020_10_61 Digital Force Intern - Business Development
CW 2020_10_62 ZILLIONe Business Solutions (Pvt) Ltd Intern - Software Engineer
CW 2020_10_63 eMarketingEye (Pvt) Ltd மென்பொருள் பொறியாளர்
CW 2020_10_64 eMarketingEye (Pvt) Ltd Associate Software Engineer
CW 2020_10_65 ZILLIONe Business Solutions (Pvt) Ltd Intern - R&D
CW 2020_10_66 Potenza Internship / Associate – RPA
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo