பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Engineering Degree Programs:

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil and Construction Engineering)

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical and Electronic Engineering)

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo