பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

18th

APRIL
2023

Programme Join
Higher Diploma in Nursing
Join Meeting

19th

APRIL
2023

Degree Programme Join
பி.எஸ்.சி (ஹானர்ஸ்) உளவியல்
Join Meeting
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo