பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Devfest 2017 – Sri Lanka

This year, Deafest 2017, organized by Google Developer Group (GDG) Sri Lanka in collaboration with SLIIT FOSS Community, will be held at SLIIT premises on 8th October 2017 from 8.30 a.m. to 5.30 p.m.

Event will comprise of two sessions;

Morning Session:
Parallel code-labs for Machine Learning, Cloud and Android

Evening Session:
Guest speeches by experts from Google and industry specialists

More info @ https://devfest.gdgsrilanka.org/ | GDG Sri Lanka

Be there to witness the highly sought out tech event of the year!

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo