பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Research Symposium – 2016

URL : https://www.sliit.lk/events/research-symposium-2016/
Venue : Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) , Malabe Campus, New Kandy Road, Malabe

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo