பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT STAFF AWARDS 2017

SLIIT STAFF AWARDS NIGHT 2017 will be held on 02nd November 2017 at Hotel Golden Rose, Boralesgamuwa. At this event, we will be presenting awards to staff members who have excelled in their respective field.

If you need any clarification, you may call any staff member in the HR Division. (Dileepa – 011 754 3120)

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo