பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT WALK 2017

The SLIIT WALK 2017 organised by the Student Interactive Society, is scheduled to be held at the Bloomfield Cricket Club Colombo, on October 01st, 2017. Join us from 9am onwards !

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo