பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

மாணவர்கள் ஊடாடும் சங்கம்

The main student body within SLIIT, comprising student representatives of the Departmental societies in Information Technology, Engineering, and Business Management.

The patrons of the society are the Chancellor and Vise Chancellor of SLIIT. SIS together with the respective student communities, organize various events, maintains decorum and adheres to rules, upholding the good name of the institute.

Student Interactive Society – Office Bearers

Vice President

Assistant Secretary

Assistant Secretary

Treasurer

Student News

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo