ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

SLIIT Wasantha Muwadora 2017

පරිගණක ශිෂ්‍ය පීඨ සංගමය, ව්‍යාපාර ශිෂ්‍ය පීඨ සංගමය හා ඉංජිනේරු ශිෂ්‍ය පීඨ සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන “වසන්ත මුවදුර 2017″ මේ මස 6වනදා උදෑසන 8.30ට පැවැත්වේ.

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo