பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

கல்வி பணியாளர்கள்

Prof. Lakshman Ratnayake

Chancellor | Chairman | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Lalith Gamage

Vice Chancellor | MD | CEO | Professor
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Nimal Rajapakse

Senior Deputy Vice - Chancellor & Provost
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Rahula Attalage

Pro Vice - Chancellor (Academic)
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Chandimal Jayawardena

Pro Vice - Chancellor
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Prof. Samantha Thelijjagoda

Pro Vice-Chancellor (Research & International)
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Saman Halgamuge

Deputy Vice Chancellor | Research and International Office (RIC)
SLIIT View Profile Officers of the University

Prof. Saman Thilakasiri

Dean/Engineering & Senior Professor
Civil Engineering View Profile பொறியியல் ஆசிரியர்

Prof. Suren Peter

Professor / Dean
Information Management View Profile வியாபார பீடம்

Dr. Nuwan Kodagoda

Dean- Faculty of Computing
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Malitha Wijesundara

Dean
மனிதநேயம் மற்றும் அறிவியல View Profile மனிதநேயம் மற்றும் அறிவியல ஆசிரியர்

Prof. Pradeep Abeygunawardhana

Dean - International
Electrical & Electronic Engineering View Profile பொறியியல் ஆசிரியர்

Dr. Anuradha Karunasena

Associate Dean (Academic)
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Dasuni Nawinna

Associate Dean (Research)
Computer Systems Engineering View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Prasanna S. Haddela

Head | Graduate Studies
தகவல் தொழில்நுட்பம் View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Dr. Kalpani Manathunga

Head | Department of Computer Science and Software Engineering
மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி View Profile கம்ப்யூட்டிங் பீடம்

Prof. Ayantha Gomes

Head | Department of Civil Engineering
Civil Engineering View Profile பொறியியல் ஆசிரியர்

Prof. Migara Liyanage

Head | Department of Mechanical Engineering
Mechanical Engineering View Profile பொறியியல் ஆசிரியர்

Dr. Mudith Karunaratne

Head | Department of Materials Engineering
Materials Engineering View Profile பொறியியல் ஆசிரியர்

Dr. Sujeewa Hettiwatte

Head | Department of Electrical and Electronic Engineering
Electrical & Electronic Engineering View Profile பொறியியல் ஆசிரியர்
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo