பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

தொழில்துறை ஆலோசனை வாரியம்

Mr. Madhu Ratnayake

Vice President & General Manager, Virtuza Corporationchairman, Slasscom

Mr. Mano Sekeram

CEO, 99X Technology

Mr. Thilak de Silva

Chief Global and Networks Officer Sri Lanka Telecom

Mr. Lalith de Mel

Chairman, Hemas Holding plc

Ms. Premila Perera

Former Partner, KPMG Sri Lanka
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo