பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

SLIIT அகாடமி

SLIIT Academy (Pvt.) Ltd a subsidiary of the Sri-Lanka Institute of Information Technology was established to provide education opportunities to a wider range of students who wish to progress their higher education with an industrial oriented learning experience. SLIIT Academy offers Foundation Programs & Degrees in IT, Business, Engineering & Health and Life Sciences and Post-Graduate Program in MSc in PM which pave the way for students to keep their knowledge up-to date in this fast-moving environment. With the growing demands of workforce, SLIIT ACADEMY has been one of the first to introduce one of a kind Educational opportunity to the Nation of Sri Lanka. A blend of theory and practice gives the edge for those who wants to enter the workforce with sound academic background and gives a competitive advantage among the others.

Contact Information

+94(0)11 754 3600

sliitacademy@sliit.lk

SLIIT Academy,
BOC Merchant Tower, No #28,
St Michael’s Road,
Colombo 03.

அறக்கட்டளை நிகழ்ச்சிகள்

Leading to University of Bedfordshire (UOB) Degree Programs

 • தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் அறக்கட்டளை சான்றிதழ் (FCIT)
 • வணிக மேலாண்மை நிறுவனத்தில் சான்றிதழ் (FCBM)

Curtin University - SLIIT Academy Foundation Certificate programs in

 • தகவல் தொழில்நுட்பம்
 • பொறியியல்
 • வணிக ஆய்வுகள்
 • Health & Life Sciences

உயர் டிப்ளோமா நிகழ்ச்சிகள்

 • Higher Diploma Program in Electronic & Electrical Engineering
 • தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் உயர் டிப்ளமோ திட்டம்
 • வியாபார முகாமைத்துவத்தில் உயர் டிப்ளோமா திட்டம்

பட்ட படிப்புகள்

Department of Information Technology

 • BSc. (Hons) Computer Science and Software Engineering - Top Up - UOB
 • BSc. (Hons) Computer Networking - Top Up - UO

Department of Engineering

 • BEng (Hons) Electronic & Electrical Engineering - Top Up - LJM

Department of Business

 • BA (Hons) Business Administration - Top Up - UOB
 • BSc. (Hons) Human Resources Management - Top Up - UOB

முதுகலை பட்ட படிப்புகள்

 • MSc Degree in Project Management – Liverpool John Moores University (LJMU)
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo