பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

எங்களை பற்றி

The faculty of Engineering of Sri Lanka Institute of Information Technology offers a diversified range of foreign degree programmes as well as UGC approved local degree programmes in the field of Engineering.

Foreign Degree Programmes

B.Eng in Civil & Construction Engineering (Curtin University, Australia)
B.Eng in Computer Systems Engineering (Curtin University, Australia)
B Eng in Electrical and Electronic Engineering (Curtin University, Australia)
B.Eng in Mechanical Engineering (Curtin University, Australia)

UGC approved degree programmes offered by SLIIT

BSc. Eng (Hons) in Civil Engineering
BSc. Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering
BSc. Eng (Hons) in Materials Engineering
BSc. Eng (Hons) in Mechanical Engineering
BSc. Eng (Hons) in Mechanical Engineering (Mechatronics)

We teach students to be leaders with a global perspective. Students are guided by the expertise of our staff members to conduct valuable research in the field of Engineering so that the dedication and contribution of our faculty along with the commitment of the students would contribute to the advancement of technology of the world.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo