பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Faculty Industry Consultative Board Members

Col. Buddika Herath, Commanding Officer of the 10th Regiment Sri Lanka Army Signal Corps, Panagoda.
Mr. Palitha Ethulgama, Deputy General Manager, ACL Cables PLC, ethulgama@acl.lk
Dr. Rangika De Silva, Director- Innovation, OREL Corporation (Pvt) Ltd. rangikas@orel.com
Mr. Thajitha Perera, General Manager, Macktile Lanka ltd.
Ms. Inoka Liyanagama Director - Customer Interface (Marketing, Product Development, Design and Supply Chain) MAS Linea Aqua Pvt Ltd Kapugoda
Mr. Udaya De Silva Senior Director Global Engineering & Manufacturing Technology Ansell Lanka PVT Ltd, Biyagama
Mr. Chamila Jayasekera President Sri Lanka Energy Managers Association 29, Farefield Gardens, Colombo 8
Mr. Janaka Bandara Supply Chain Director Heineken Lanka Pvt Ltd 260, Nawala Road, Nawala
Eng. Ranjith Gunatilake - Managing Director - Sanken Constructions (Pvt) Ltd.
Eng. D.T. Rajasekaran - General Manager - State Engineering Corporation
Dr. U Ismail - Director, Research and Development - Tokyo Cement Plc
Ch.QS Lalith Rathnayake, QS and PM Consultant, Director VFORM Consultants (Pvt) Ltd and PROMAP, Immediate Past President of IQSSL
Mr. Dushan Dayarathna, Executive Director/CEO at Advance Steel Structures Pvt. Ltd, Former Country Manager at Zamil Steel
Ch. QS (Ms.) Anoma Gunasekara, Director - CLAG Consultancy (Pvt) Ltd, Former Secretary of IQSSL
Ch. QS D.G. Jayarathna, Managing Director- Cost Consultancy Services (Pvt) Ltd, Hony. Life Fellow Member- IQSSL, Former Secretary of the IQSSL
Mr. Brahaman Balarathnarajah,  Director Manufacuring & Engineering. Haycarb PLC
Mr. Vipula Liyanaarachchi, General Manager, Zone24x7
Mr. Viraj Hewathanthri,Manager - Special Projects & Didactic, Nikini Group of Companies.
Mr. Ruwan Jayanethi,Embedded Engineer, Nagarro.
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo