பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Post Graduate Degree Programmes Offered by Humanities & Sciences Faculty

Post Graduate Degree Programmes
Masters in Education (M.Ed.)

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo