பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

12th

JUNE
2024

Degree Programme Time Join
Bachelor of Education (Hons) Degree programs and Higher Diploma in Nursing
Meeting ID: 856 5496 0592 | Passcode: ED&NU
10.00 am - 11.00 am Join Meeting

The link will be published here one hour before the meeting.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo