பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Charity Projects

SLIIT Walk 2018 Makes Rural School’s Dream Come True - ITN NEWS
SLIIT Walk Charity Project 2017 - ITN NEWS
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo