பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Inauguration

SLIIT Inauguration Ceremony 2019 - Part 2
SLIIT Inauguration Ceremony 2019 - Part 1
SLIIT Inauguration 2018 / 2019
SLIIT Inauguration 2017 / 2018
SLIIT Inauguration 2016 / 2017
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo