பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Open Day

SLIIT Open Day 2018
Open Day 2018 Presentation - Curtin @ SLIIT
Open Day 2018 Presentation - LJMU @ SLIIT
SLIIT Open Day 2017
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo