பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

பிசினஸ் ஸ்டுடென்ட் சமுதாயம் (FBSC)

Formed under the main student body, The student Interactive Society (SIS), comprises the undergraduates of the Business Management stream. The committee acts as the student representative, facilitating necessary programmes along with managing the Faculty of Business.

Faculty Of Business Student Community (FBSC) – Office Bearers

Vice President

Vice President

Treasurer

Assistant Secretary

Assistant Treasurer

FBSC News

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo