பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Faculty of computing student community (FCSC)

Aims at enhancing the knowledge of IT students and accustom them to the ever-changing IT industry. This is done through activities such as workshops and guest lectures by leading IT Professionals in the industry, enabling better student interaction and knowledge-sharing.

பொறியியல் மாணவர் சங்கத்தின் ஆசிரியர் (FESC)

Considered the main student community of the Faculty of Engineering, functioning under the guidance of the Student Interactive Society (SIS). FESC mainly focuses on the academic problems and the difficulties of engineering students and works together with the senior staff of the faculty and the community for solutions.

SLIIT Business School Student Community (SBSSC)

Formed under the main student body, The student Interactive Society (SIS), comprises the undergraduates of the Business Management stream. The committee acts as the student representative, facilitating necessary programmes along with managing the SLIIT Business School.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo