பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

கம்ப்யூட்டிங் மாணவர் சங்கம் (FCSC)

Aims at enhancing the knowledge of IT students and accustom them to the ever-changing IT industry. This is done through activities such as workshops and guest lectures by leading IT Professionals in the industry, enabling better student interaction and knowledge-sharing.

Faculty of computing student community (FCSC) – Office Bearers

President

Vice President

Secretary

Treasurer

Assistant Secretary

Assistant Treasurer

FCSC News

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo