பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

பொறியியல் மாணவர் சங்கத்தின் ஆசிரியர் (FESC)

Considered the main student community of the Faculty of Engineering, functioning under the guidance of the Student Interactive Society (SIS). FESC mainly focuses on the academic problems and the difficulties of engineering students, and works together with senior staff of the faculty and the community for solutions.

Faculty of engineering student community (FESC) – Office Bearers

President

CO Vice President

CO Vice President

Secretary

Treasurer

Assistant Secretary

Assistant Treasurer

FESC News

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo