பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

BSc (Hons) in

Computer Science

The BSc (Hons) in Computer Science degree programme produces high-quality graduates with strong analytical and quantitative skills with a comprehensive knowledge in Mathematics, Programming, Software Engineering, System Modelling, and Research. The graduates must be versatile in the knowledge drawn from the key knowledge areas of Computer Science, including Algorithms Design and Implementation, Intelligent Systems, Parallel Computing, and Computational Science.

பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அங்கீகரித்துள்ளன

காமன்வெல்த் பல்கலைக்கழக சங்கத்தின் உறுப்பினர்

பல்கலைக்கழகங்களின் சர்வதேச சங்கம் (IAU)

வேலை வாய்ப்புகள்

 • Computer Scientists
 • High-Performance Computing
 • Specialists
 • Computational Specialists
 • AI/ML Specialists
 • Software Engineers
 • Data Scientists
 • Academics
 • நெட்வொர்க் பொறியாளர்
 • Researchers
 • காலம்: 4 ஆண்டுகள்
 • நுழைவு: பிப்ரவரி / ஜூன் / செப்டம்பர்
 • Location : Malabe
 • பரீட்சைகள்: வாரநாட்கள் / வார இறுதி நாட்கள்

நுழைவு தேவைகள்

Minimum of 3 “S” passes in Physical Science Stream (Covering Combined Mathematics, Physics & Chemistry or ICT) in G.C.E. A/L (Sri Lanka) in one and the same sitting or Minimum of 3 “C” passes (Covering Mathematics, Physics & Chemistry or Computer Science/IT) in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel in one and the same sitting, AND a pass in the special Aptitude Test & Interview conducted by SLIIT Faculty of Computing.

குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
SE1012 Programming Methodology 03
IE1004 Computational Thinking 04
IE1014 Engineering Mathematics - I 03
SE1022 Discrete Mathematics 03
SE1032 Communication Skills 03
செமஸ்டர் 2
IE1024 Computer Organization and Architecture 03
IE1034 Engineering Mathematics - II 03
IE1044 Digital Electronics 03
SE1042 English for Academic Purposes 03
SE1052 Data Structures and Algorithms 04
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IE2004 Computer Networks 03
SE2012 Object Oriented Analysis and Design 04
SE2022 Design and Analysis of Algorithms 03
SE2032 Database Management Systems 03
IE2024 Probability and Statistics 03
செமஸ்டர் 2
SE2042 Operating Systems 03
SE2052 Programming Paradigms 04
SE2062 Distributed Systems 03
SE2072 மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி 03
SE2082 Human Computer Interaction 03
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
SE3022 Case Study Project 03
SE3032 Graphics and Visualization 03
SE3112 Advanced Software Engineering 03
IE3014 Professional Skills 03
SE3062 Intelligent Systems 03
SE3082 Parallel Computing 03
செமஸ்டர் 2
SE3012 Industry Economics and Management 03
SE3092 Platform Based Development 03
SE3102 Research Methods 02
SE3072 Industry Training 06
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
SE4012 Research Project 08
SE4022 Machine Learning 03
SE4032 Advanced Mathematics 03
IE4054 Information Security 04
SE4042 Modelling and Simulation of Sciences 04
செமஸ்டர் 2
SE4012 Research Project -
SE4052 Compiler Construction (Elective) 03
SE4062 Image Processing and Computer Vision (Elective) 03
SE4072 Deep Learning (Elective) 03
IE4094 Robotics (Elective) 03

* Elective Module offerings are subject to annual review and may not be available in all years

பாடநெறி கட்டணம்

The fee is presently Rs 350,000 per semester Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester. This all inclusive fee is charged to cover lectures, tutorials and examinations and access to computer laboratory facilities and library.

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo