பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

BSc (Hons) in Information Technology

Specialising in Cyber Security

The course is designed for students who wish to gain an accelerated early career in cyber/information security. It will prepare you for a successful career in the various roles directly and indirectly connected to the world of computer, network and information security.

பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அங்கீகரித்துள்ளன

காமன்வெல்த் பல்கலைக்கழக சங்கத்தின் உறுப்பினர்

பல்கலைக்கழகங்களின் சர்வதேச சங்கம் (IAU)

வேலை வாய்ப்புகள்

 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Security Architect
 • Architect-Security
 • Forensics Investigator
 • Network Security Engineer
 • Information Assurance Engineer
 • IT Auditor
 • Security Administrator
 • Penetration and Vulnerability Tester
 • Secure Software Developer
 • Incident Responder
 • காலம்: 4 ஆண்டுகள்
 • நுழைவு: பிப்ரவரி / ஜூன் / செப்டம்பர்
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Jaffna
 • பரீட்சைகள்: வாரநாட்கள் / வார இறுதி நாட்கள்

நுழைவு தேவைகள்

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 ”D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and pass the Aptitude Test conducted by SLIIT. To progress from the first year to the second year of the specialisation, a student must meet the minimum GPA requirement specified by the Faculty

குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IT 1010 Introduction to Programming 04
IT 1020 Introduction to Computer Systems 04
IT 1030 Mathematics for Computing 04
IT1040 Communication Skills 03
செமஸ்டர் 2
IT1050 Object Oriented Concepts 02
IT1060 Software Process Modeling 03
IT1080 English for Academic Purposes 03
IT1090 Information Systems and Data Modeling 04
IT1100 Internet and Web Technologies 04
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IE 2012 Systems and Network Programming 04
IE 2022 Introduction to Cyber Security 04
IE 2042 Database Management Systems for Security 04
IE 2032 Secure Operating Systems 04
செமஸ்டர் 2
IE 2052 Advanced Networking Technologies 04
IE 2062 Web Security 04
IE 2072 Foundations of Algorithms 04
IE 2082 Discrete Mathematics 04
IT 2090 Professional Skills 02
IT 2100 Employability Skills Development –Seminar (Non GPA) 01
குறியீடு தொகுதி கடன்
IE 3012 Introduction to Cyber Security 02
IE 3112 Mobile Security 04
IE 3022 Applied Information Assurance 04
IE 3032 Network Security 04
IE 3042 Secure Software Systems 04
IE 3052 Information Security Risk Management 02
IE 3062 Data and Operating Systems Security 04
IE 3072 Information Security Policy and Management 02
IE 3082 Cryptography 04
IE 3092 Information Security Project 04
IE 3102 Enterprise Standards for Information Security 02
IT 3110 Industry Placement (Non-GPA) 08
IT 3050 Employability Skills Development –Seminar (Non GPA) 01
குறியீடு தொகுதி கடன்
IT 4010 Research Project 16
IT 4070 Preparation for the Professional World (Non-GPA) 04
Four Electives Modules from the Following
IE 4012 Offensive Hacking: Tactical and Strategic 04
IE 4022 Security Economic Analysis 04
IE 4032 Information Warfare 04
IE 4042 Secure Software Engineering 04
IE 4052 Hardware Security 04
IE 4062 Cyber Forensics and Incident Response 04
IE 4072 Governance and Cyber Law Clinic 04
IE 4092 Machine Learning for Cyber Security 04

* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

பாடநெறி கட்டணம்

The fee is presently Rs 330,000(till year 2 Sem: 1), 350,000 (from year 2 sem: 2). Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester. This all inclusive fee is charged to cover lectures, tutorials and examinations and access to computer laboratory facilities and library.

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo