பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

BSc (Hons) in Information Technology

Specialising in Cyber Security

The course is designed for students who wish to gain an accelerated early career in cyber/information security. It will prepare you for a successful career in the various roles directly and indirectly connected to the world of computer, network and information security.

பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அங்கீகரித்துள்ளன

காமன்வெல்த் பல்கலைக்கழக சங்கத்தின் உறுப்பினர்

பல்கலைக்கழகங்களின் சர்வதேச சங்கம் (IAU)

வேலை வாய்ப்புகள்

 • Security Analyst
 • Security Engineer
 • Security Architect
 • Architect-Security
 • Forensics Investigator
 • Network Security Engineer
 • Information Assurance Engineer
 • IT Auditor
 • Security Administrator
 • Penetration and Vulnerability Tester
 • Secure Software Developer
 • Incident Responder
 • காலம்: 4 ஆண்டுகள்
 • நுழைவு: பிப்ரவரி / ஜூன் / செப்டம்பர்
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Jaffna
 • பரீட்சைகள்: வாரநாட்கள் / வார இறுதி நாட்கள்

நுழைவு தேவைகள்

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 ”D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and pass the Aptitude Test conducted by SLIIT. To progress from the first year to the second year of the specialisation, a student must meet the minimum GPA requirement specified by the Faculty

குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IT11120 Introduction to Programming 04
IE1030 Data Communication Networks 04
IT1130 Mathematics for Computing 04
IT1040 Fundamentals of Computing 04
செமஸ்டர் 2
IT1160 Discrete Mathematics 04
IT1170 Data Structures and Algorithms 04
SE1010 மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி 04
IT1150 Technical Writing 04
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IT2120 Probability and Statistics 04
SE2010 Object Oriented Programming 04
IT2130 Operating Systems & System Administration 04
IT2140 Database Design and Development 04
செமஸ்டர் 2
IT2011 Artificial Intelligence & Machine Learning 04
IE2092 Introduction to Cyber Security 04
IE2102 Network Programming 04
IT2160 Professional Skills 04
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IT3120 Industry Economics & Management 04
IE3122 Network Security 04
IE3132 Vulnerability Assessment & Penetration Testing 04
IE3142 DevOps Security 04
செமஸ்டர் 2
IT3190 Industry Training 00
IE3152 Cryptography 04
IE3162 Ethical Hacking & Cyber Ops 04
IT3160 Research Methods 04
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IT4200 Research Project - I 04
IE4102 Governance, Risk Management & Compliance 04
IE4112 Data & Systems Security 04
IE4122 Secure Software Engineering 04
IE4132 Cyber Law & Ethics 04
செமஸ்டர் 2
IE4200 Research Project - II 068
IE4142 Digital Forensics 04
IE4152 Virtualization & Cloud Security 04
IE4130 Internet of Things 04

* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

பாடநெறி கட்டணம்

The fee is presently Rs 330,000(till year 2 Sem: 1), 350,000 (from year 2 sem: 2). Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester. This all inclusive fee is charged to cover lectures, tutorials and examinations and access to computer laboratory facilities and library.

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo