பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

BSc (Hons) in Information Technology

Specialising in Data Science

The meticulous curriculum focuses on the fundamentals of computer science, statistics, and applied mathematics, while incorporating real-world examples. Graduates are prepared to succeed in specialized jobs involving everything from the data pipeline and storage, to statistical analysis and eliciting the story the data tells.

பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு அங்கீகரித்துள்ளன

காமன்வெல்த் பல்கலைக்கழக சங்கத்தின் உறுப்பினர்

பல்கலைக்கழகங்களின் சர்வதேச சங்கம் (IAU)

வேலை வாய்ப்புகள்

 • Big Data Engineer
 • Data Analyst
 • தரவு விஞ்ஞானி
 • Business Intelligence Engineer
 • மென்பொருள் பொறியாளர்
 • Data Architect
 • Database Administrator
 • Consultant, Business Analytics
 • Machine Learning Engineer
 • Big Data Application Developer
 • Data Science Specialist
 • காலம்: 4 ஆண்டுகள்
 • நுழைவு: பிப்ரவரி / ஜூன் / செப்டம்பர்
 • Location : Malabe / Colombo / Matara / Kandy / Kurunegala / Jaffna
 • பரீட்சைகள்: வாரநாட்கள் / வார இறுதி நாட்கள்

நுழைவு தேவைகள்

Minimum 3 “S” passes in G.C.E A/L (Sri Lanka) or a minimum 3 ”D” passes in G.C.E A/L Cambridge or Edexcel (in any subject stream) in one and the same sitting, and pass the Aptitude Test conducted by SLIIT. To progress from the second year to the third year of the specialisation, a student must meet the minimum GPA requirement specified by the Faculty

குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IT 1010 Introduction to Programming 04
IT 1020 Introduction to Computer Systems 04
IT 1030 Mathematics for Computing 04
IT 1040 Communication Skills 03
செமஸ்டர் 2
IT 1050 Object Oriented Concepts 02
IT 1060 Software Process Modeling 03
IT 1080 English for Academic Purposes 03
IT 1090 Information Systems and Data Modeling 04
IT 1100 Internet and Web Technologies 04
குறியீடு தொகுதி கடன்
செமஸ்டர் 1
IT2020 மென்பொருள் பொறியியலில் இளமாணி 04
IT2030 Object Oriented Programming 04
IT2040 Database Management Systems 04
IT2050 Computer Networks 04
IT2060 Operating Systems and System Administration 04
செமஸ்டர் 2
IT2010 Mobile Application Development 04
IT2070 Data Structures and Algorithms 04
IT2080 IT Project 04
IT2090 Professional Skills 02
IT 2110 Probability and Statistics 03
IT2100 Employability Skills Development –Seminar (Non-GPA) 01
குறியீடு தொகுதி கடன்
IT3030 Programming Applications and Frameworks 04
IT3011 Theory and Practices in Statistical Modelling 04
IT3021 Data Warehousing and Business Intelligence 04
IT3031 Database Systems and Data-Driven Application 04
IT3060 Information Retrieval and Web Analytics 04
IT3051 Fundamentals of Data Mining 04
IT3061 Massive Data Processing and cloud Computing 04
IT3071 Machine Learning and Optimization Methods 04
IT3110 Industry Placement (Non-GPA) 08
குறியீடு தொகுதி கடன்
IT4010 Research Project 16
IT4070 Preparation for the Professional World (Non GPA) 02
IT4011 Database Administration and Storage Systems 04
IT4021 Internet of Things and Big Data Analytics 04
IT4031 Visual Analytics and User Experience Design 04
IT4041 Introduction to Information Security Analytics 04

* Electives to be chosen with the prior approval of the Acadamic Department

பாடநெறி கட்டணம்

The fee is presently Rs 290,000 per semester for the first two years and Rs. 320,000 per semester for the final two years. Fees for any subsequent semester should be paid prior to the commencement of each semester. This all inclusive fee is charged to cover lectures, tutorials and examinations and access to computer laboratory facilities and library.

The fees should be credited to, Account No 1630552 of the Bank of Ceylon in favour of Sri Lanka Institute of Information Technology, at the Bank of Ceylon Kollupitiya Branch located at the first floor of the BoC Merchant Tower Building or at any branch of the Bank of Ceylon; or to Account No 00 399 0000033 of the Sampath Bank at any branch of Sampath Bank. Normally, fees paid will not be refunded. However, requests for refund of fees may be considered if made before expiry of one week from the date of commencement of lectures for each semester. The date of commencement of lectures for the new applicants will be the date of commencement of lectures of the Orientation Programme. The refund, if made will be subject to a deduction of ten percent of the fee paid.

Account No 1630552

of the Bank of Ceylon

Account No 00 399 0000033

of the Sampath Bank

Account No 156010007350

of the Hatton National Bank

Accredited by the Institution of Engineering and Technology (IET) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as an Incorporated Engineer and partly meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo