பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

நிகழ்வுகள்

SLIITa��s Got Talent 2014

Get ready to witness an extravaganza of talents and a spectacular evening filled with performances which will rob your hearts and souls. Talent Show of SLIIT Faculty of Engineering: a�?SLIITa��s Got Talenta�? was a massive success last year and will be even better with this episode. a�?SLIITa��s Got Talent 2014a�? 31st of July 2014 at
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo