பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

முகவரி

Sri Lanka Institute of Information Technology, New Kandy Road, Malabe.

அழைப்புக்

+94 11 754 3134
+94 74 233 4741

E-mail

lalini.f@sliit.lk

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo