பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

நிகழ்வுகள்

Analyzing & Interpreting financial Statements

Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98394943101 Meeting ID: 983 9494 3101 Passcode: 111111

Project Management Guest Lecture 2

Topic: Project Management Guest Lecture 2 Time: May 11, 2021 04:00 PM Mumbai, Kolkata, New Delhi Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/92939036733 Meeting ID: 929 3903 6733 Passcode: 123456
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo