பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

செய்திகள்

Deakin Awards Night 2024

We are thrilled to announce that SLIIT has been honored with the prestigious “Institutional Partner of the Year 2023” and “Best B2B Partnership 2023” Awards at the Friends of Deakin Awards Night. This marks the second consecutive year of receiving the “Institutional Partner of the Year” Award, a testament to SLIIT’s ongoing partnership with Deakin

SLIIT International Open Day 2024

SLIIT wrapped up its highly successful International Open Day, which took place at the New Academic Building Complex on the 2nd of March 2024. This event proved to be an exceptional opportunity for students to connect with our distinguished lecturers and university representatives on a personal level. Student had the opportunity to explore world renowned

Curtin Colombo’s recent workshop on January 5th 2024 was held at SLIIT Malabe UNI

Unlocked pathways to the dynamic fields of Construction Management and Engineering Education. Curtin Colombo’s recent workshop on January 5th was held at SLIIT Malabe UNI with the expertise of Prof. Janaka Ruwanpura from the University of Calgary, Prof. Asoka Perera from the University of Moratuwa, Mr. Thilanka Wijesinghe, Head of the Department of Quantity Surveying
முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo