ප්‍රකාශන හිමිකම 2019 © SLIIT. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. නිර්මාණය සහ සංවර්ධනය සංකල්පය, Web Lankan

Department of Computer Systems Engineering

අධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය

Dr. Anuradha Jayakody

Head | Department of Computer Systems Engineering
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Dasuni Nawinna

Associate Dean (Research)
Computer Systems Engineering View Profile

මහාචාර්ය. චන්දිමාල් ජයවර්ධන

Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Prof. Sanath Jayawardena

Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Janaka Wijekoon

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Windhya Rankothge

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Lakmal Rupasinghe

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Sanika Wijayasekara

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Dr. Harinda Fernando

Assistant Professor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Amila Senarathne

Head | Industry Engagement Unit / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Sanjeeva Perera

Senior Academic Fellow
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dhammika Silva

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Hansika Mahaadikara

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Suranjini Silva

Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Shashika Lokuliyana

Computer Systems and Network Engineering Program Coordinator / Senior Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Uditha Dharmakeerthi

Academic Fellow
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Chathurangika Kahandawaarachchi

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kavinga Abeywardena

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kanishka Yapa

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Narmada Gamage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Dinithi Pandithage

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Rajitha de Silva

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Isuri Udara

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Surath Kahandawala

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Erandika Gamage

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Kashyapa Ryan Karunartne

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Pipuni Wijesiri

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Deemantha Siriwardana

Assistant Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Nanduni De Silva

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Laneesha Ruggahakotuwa

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Mahesha Jayasundara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Wellalage Sasini Nuwanthika

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Kaveesha Thantrige

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Ann Fernando

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Tharindu Dharmasena

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Buddhima Attanayaka

Lecturer
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Thusiru Karunanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Chathuri Lakshika Udagedara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Sathira Nimesh Hettiarachchi

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Shanmugarajah Sujeevan

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Menaka Moonamaldeniya

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Binura Ganegoda

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Chamodi Abisheka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Eshandi Aththanayaka

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Senuri Hettiarachchi

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Hansika Gimhani

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Hasarangi Withanage

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Wimali Welagedara

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Nishadhi Silva

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Kaveesha Wickramarathne

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Supuni Kavinda

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Ashvinda Iddamalgoda

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Gayani Ranathunga

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Helani Herath

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Nethmi Wanasinghe

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Dhanushka Balasingham

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Thriyashi Silva

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Ms. Vihara Peiris

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Nuwan Withanage

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Mr. Udanka Premachandra

Instructor
Computer Systems Engineering View Profile

Administration Staff

Name Position Telephone විද්යුත් තැපෑල Campus
Ms. Lakmini Abeyrathna Computer Application Assistant +94 11 754 4191 lakmini.a@sliit.lk Malabe
Ms. Sachi Ruwanthika Computer Application Assistant +94 11 754 4192 sachi.r@sliit.lk Malabe
Ms. Subhashini Edirisinghe Secretory +94 11 754 4801 subhashi.e@sliit.lk Malabe
Ms. Iranjali Ariyarathne Management Assistant +94 11 754 4801 iranjali.a@sliit.lk Malabe

පහසුකම්

ඉහලට
si_LKSinhala
en_USEnglish ta_INTamil si_LKSinhala
logo