பதிப்புரிமை 2019 © SLIIT. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை. வடிவமைக்கப்பட்டது மற்றும் உருவாக்கிய கருத்து Web Lankan

Dr. Lakmal Rupasinghe

President

Dr. Upendra Peiris

Senior Vice President

Mr. Nuwan Gamage

Vice President

Mr. Damithra Jayasuriya

Vice President

Dr. Kalpani Manathunga

Secretary

Dr. Nuwan Kuruwitarachchi

Treasurer

Mr. Mihiran Weerathunga

Editor in chief

Mr. Chathura Madushan

Assistant Treasurer

Ms. Chalani Kuruppu

Assistant Secretary

Ex-Officio members

Mr. Yashas Mallawarachchi

Director / Academic Affairs & Academic Relations

Mr. Uditha Gamage

Director student services & Outreach

Mr. Chanaka Kalansuriya

Director Administration

Mr. Niraj Muthukuda

Director Finance

Patrons

Prof. L.L. Ratnayake

Chairman, SLIIT

Prof. Lalith Gamage

CEO/Vice Chancellor, SLIIT

Mr. Kasun Hapuarachchi - President

 • Current designation- Project Manager
 • Current Workplace- Virtusa
 • Academic/Professional Qualifications
  • BSc (Hons ) IT At SLIIT

Experienced Project Manager with a demonstrated history of working in the computer software industry specializing in ERP, BI and planning and scheduling. Project management professional with a Bachelor's degree focused on Computer systems and Networking and possess a Master of Business Administration (MBA) from AeU. Skilled in people management, planning, and strategic thinking.

Mr. Buddhitha Jagoda - Secretary

 • Current designation -Senior Marketing Executive
 • Current Workplace- SLIIT
 • Academic/Professional Qualifications
  • BBA in Marketing at SLIIT
  • BBA –SHU
  • Certified Professional Marketer –Asia (SLIM)

A person who is positive about every aspect of life and who is looking into carrier advancement. Also passionate about following the art of managing, interacting and working with various personalities, with the hope of gaining an excellent training that would help in career advancement as well as my personal life and also working with personals from different backgrounds, interacting together in driving projects towards success.

Mr. Chamira Jayasinghe - Senior Vice President

 • Current designation- CEO
 • Current Workplace - Arimac
 • Academic/professional Qualifications - BSc in IT

Mr. Anuja Herath - Co -Vice President

 • Current designation - MD/CEO
 • Current Workplace - Konekt Holdings (Pvt) Ltd.
 • Academic/Professional Qualifications - BSc (Hons) in IT

Anuja Herath is a Software Engineer by profession and has a wealth of knowledge and experience in the IT Industry with an exceptional academic background. His involvement and memberships in various organizations have made him an all-rounder with the necessary skills required to compete and do well in the corporate world. Anuja is a graduate from one of Sri Lanka’s biggest IT Universities, Sri Lanka Institute of Information Technology and was also the president of the Student Union during his 4-year tenure at SLIIT. He is also the charter president of the Rotaract Club of Kulliyapitiya.

Mr. Pasan Akalanka Pathirana - Co-Vice President

 • Current designation- Project Manager
 • Current Workplace- LAYOUTindex Ltd
 • Academic/Professional Qualifications - BSc in IT _Curtin University

A highly potentiated IT professional specializing in Mobile Application Development and related technologies with in-depth experience of technical skills with the academic background in IT. Energetic and dependable with thorough knowledge in System Auditing, Computer Systems, Mobile & Web development, and specialized Project Management. Valuable prospect due to solid Communication, Organization and Leadership skills.

.

Mr. Geeshan Siriwardene - Assistant Secretary

 • Current designation - Senior Engineer - Cloud Services
 • Current Workplace - Sysco LABS (Pvt) Ltd
 • Academic/Professional Qualifications
  • BSc (Hons) in IT -CSNE
  • AWS Certified Solutions Architect – Professional
  • Red Hat Certified Engineer

Experienced System Engineer with a demonstrated history of working with the Cloud and DevOps technologies. Skilled in AWS, Linux, Oracle, Networking, Automation, and Leadership. Strong information technology professional with a B.Sc. in Information Technology focused on Computer Systems & Networking from Curtin University, Western Australia.

Mr. Pandula Paranage - Treasurer
Workplace - MetaLanka

..................... ----------- .....................

Pramod Ariyarathna - Assistant Treasurer
Workplace - SL Customs

..................... ----------- .....................

Mr. Sapumal Rupasinghe - Chief Editor

 • Current designation - Civil Engineer
 • Current Workplace - Colombo Port City Development Project
 • Academic/Professional Qualifications - BSc (Hons) in Civil Engineering

Past Pupil of Royal College Colombo and graduate with the first batch of SLIIT B.Sc. in Civil Engineering in 2017. Was the President of the Faculty of Engineering Student Community (FESC) in 2016 and held the position of Secretary in the same in 2014 and 2016. Volunteered as the batch representative of Engineering Batch for 4 consecutive years. Currently, working for the Colombo Port City Development Project as a Civil Engineer since 2017.

Mr. Mohan Chathuranga - Immediate Past President (by-default)

 • Current designation - Head- GRC Cyber Security
 • Current Workplace - PWC
 • Academic/Professional Qualifications
  • B.Sc (Hons) in IT –Specialized in CSN
  • Certified Information Security Manager (CISM)
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)
  • ISO/IEC 27001:2013:2013 Lead Auditor
  • Certified lead implementer professional for PIMS in line with GDRP –BS 10012: 2017
  • ITIL V3 Foundation
  • AWS Business Professional
  • Information Communication Technology b(ICT) LAW Certificate form the Bar Association of Sri Lanka

Mohan Chathuranga is a Manager, Cyber Security in the Technology Advisory Services division of PWC, Sri Lanka. His areas of expertise include managing complex information security projects, Business Continuity management Implementation, Service management, and service delivery projects,conducting information system audits, information security auditing, ISO /IEC 27001:2013 Implementations, Application Security, Vulnerability Assessment and he has experience in IT Service Management (ITSM) Information Security ,Business continuity and service delivery risk management

Mr. Yashas Mallawarachchi - Actng. Director Academic Affairs
Workplace - SLIIT

..................... ----------- .....................

Major Gen. Lal Gunasekara - Actng. Director, Administration
Workplace - SLIIT

..................... ----------- .....................

Mr. Niraj Muthukuda - Director Finance
Workplace - SLIIT

..................... ----------- .....................

Prof. L.L. Ratnayake - Chairman, SLIIT

Professor Lakshman L. Ratnayake brings more than 40 years' experience to the education industry and currently he is the Chairman of SLIIT. He is also a Board member of the National Research Council and the National Science Foundation. Prof. Ratnayake is an Adjunct Professor of Civil Engineering at University of Calgary, Canada and served as an Adjunct Associate Professor at the Utah State University, USA.

He was the Vice Chairman of the UGC, the Dean of the Faculty of Engineering and the Head of the Department of Civil Engineering at the University of Moratuwa. He worked as the as the Project Director of the World Bank funded project on Higher Education for the Twenty-First Century (HETC) and the Project Director of the World Bank funded IRQUE Project.

Professor Lakshman L. Ratnayake was also the President of the Institution of Engineers, Sri Lanka and Chartered Institute of Transport, Sri Lanka

Prof. Lalith Gamage - CEO/Vice Chancellor, SLIIT

Professor Lalith Gamage was the chief architect in establishing the Sri Lanka Institute of Information Technology (SLIIT) in 1999 and is currently holding the position of its Vice Chancellor/President and CEO. In 2000 he won The Outstanding Young Person of the year (TOYP) award for Academic Leadership. Professor Gamage is an Affiliate Professor of the University of British Columbia, Canada.

He contributed to promoting the IT industry and served the government of Sri Lanka as the Chairman of Lanka Software Foundation (LSF), Chairman of Arthur C. Clarke Institute for Modern Technologies (ACCIMT), Chairman of the ICT Cluster and the Executive Director of Trade Information Network of Sri Lanka Export Development Board. Prof. Gamage also took the lead in establishing Sri Lanka’s first technology incubator, Conceptnursery which has produced a large number of successful technology companies.

Currently he is serving as an Advisory Board Member of Sri Lanka Association of Software and Service Companies (SLASSCOM) and a Board Member of Sri Lanka Computer Emergency Readiness Team (SLCERT). He is also the Founding President of Sri Lanka Association of Non-State Higher Education Institutes (SLANSHEI).

Professor Gamage is an Electronic and Telecommunication Engineering graduate from the University of Moratuwa and holds a PhD from the University of British Columbia, Canada. His research areas include Computer Vision, Computational Intelligence, Robotics and Evolutionary Computing.

முதல்
ta_INTamil
en_USEnglish si_LKSinhala ta_INTamil
logo